• 2a7ce34b599cbfc2e68d_fe10b9c215
 • 5d76a1a9757e9320ca6f_406a25e024
 • 4ed45e0d8ada6c8435cb_8543194bc9
 • 69a372e78e35686b3124_d79de990d7
 • a7165c31a0e346bd1ff2_fdaab385b0
 • b6c1d3c39c147a4a2305_6377b13a2a
 • c3a30574d1a337fd6eb2_2f9ab9b155
 • c35fcc4a839d65c33c8c_c8c0ffb0ee
 • d679a066efb109ef50a0_274ce9bb3b
 • ccc02213f6c4109a49d5_3553390cd6
 • 0d89c21890a376fd2fb2_a3f338d796
 • Untitled1_15cdf420a5
 • 2a7ce34b599cbfc2e68d_1ea669c215
 • 4e62080605d5e38bbac4_a8a4328f11
 • 4ed45e0d8ada6c8435cb_4558f94bc9
 • 5b753af03423d27d8b32_87c4577500
 • 5d76a1a9757e9320ca6f_b58635e024
 • 6d8ebe800457e209bb46_2ff30e9fef
 • Untitled_32c03911af
 • 31ba2a6024b3c2ed9ba2_96f97c4213
 • 84ebdbde61098757de18_8818f8271a
 • 9190d0f3dd203b7e6231_ceb98184b1
 • a7165c31a0e346bd1ff2_eb8cb385b0
 • b6c1d3c39c147a4a2305_9758b13a2a
 • b5222c4d219ec7c09e8f_ce14372fc9
 • d679a066efb109ef50a0_2f7489bb3b
 • ef8d84bf3e68d8368179_e27882dac7
 • 853547b74964af3af675__1__e7e77d1da2
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Do tình hình dịch bệnh Corona tiếp tục diễn biến phức tạp, tối ngày 4/2, Chủ ...
Đánh giá về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Thời gian qua tỉnh Cà Mau đã thực hiện rất tốt chỉ đạo của Chính phủ, phân công thành viên ban chỉ đạo kiểm tra các cơ sở y tế. Tuy nhiên, khi triển khai còn nhiều bất cập, một số nơi chưa quyết liệt, thiếu chặt chẽ theo đúng phương châm chỉ đạo của tỉnh. Cần ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1